Website Banner
 
  BLACK OXIDE
   
 
ข้อดีของการชุบ BLACK OXIDE หรือ การชุบรมดำ
 
1. ช่วยเพิ่มความสวยงาม และสร้างมูลค่าให้กับชิ้นงาน
 
2. ป้องกันการลุกลาม และกัดกร่อนของสนิม
 
3. ผิวชิ้นงานเหล็กที่ผ่านการรมดำจะมีขนาดความหนาเท่าเดิม
 
4. ค่าใช้จ่ายไม่สูงถ้าเทียบกับการชุบแบบอื่น ๆ
 
 
 

 
 
     
 
  สถิติเว็บไซต์
 
   
 
     
 
  FAQ (คำถามที่ถามบ่อย)
 
     
   » Question : RoHS คือ  
     
  Answer : มาตรฐานเพื่อสิ่งแวดล้อม เวลาเลือกดูสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ หรือใน Datasheet ของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ คงจะเคยเห็นสัญลักษณ์วงกลม ที่มีตัวอักษร “Pb” แล้วคาดด้วยเส้นเฉียง หรือมีเขียนคำว่า “RoHS Compliant” หรือจะเขียนว่า “Pb-Free”, “Green” หรืออะไรก็แล้วแต่ นั่นหมายความว่าอุปกรณ์เหล่านั้น ผ่านตามข้อกำหนดที่เรียกว่า “RoHS” (สัญลักษณ์ของแต่ละยี่ห้อจะแตกต่างกัน เนื่องจากไม่มีสัญลักษณ์ที่เป็นทางการ) 
          RoHS เป็นข้อกำหนดที่ 2002/95/EC
ของสหภาพยุโรป (EU) ว่าด้วยเรื่องของการใช้สารที่เป็นอันตรายในอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและ อิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งหมายความรวมถึงเครื่องใช้ทุกชนิด ที่ต้องอาศัยไฟฟ้าในการทำงาน เช่น โทรทัศน์ เตาอบไมโครเวฟ วิทยุ เป็นต้นซึ่งหมายความว่า ชิ้นส่วนทุกอย่างที่ประกอบเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้านั้น ตั้งแต่แผงวงจร อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ไปจนถึงสายไฟ จะต้องผ่านตามข้อกำหนดดังกล่าว โดยสารที่จำกัดปริมาณ
 
     
 
 
     
   » Question : ISO คืออะไร  
     
  Answer : ISO ย่อมาจาก International Organization for Standardization คือ องค์การมาตรฐานสากล หรือองค์การระหว่างประเทศว่าด้วยการมาตรฐาน เป็นองค์กรที่ออกมาตรฐานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ และอุตสาหกรรม ส่วนมาตรฐานที่องค์กรนี้ออกมา ก็ใช้ชื่อนำหน้าว่า ISO เช่น ISO 9000 และ ISO 14000 ซึ่งก็เป็นมาตรฐานที่ว่าด้วยระบบบริหารคุณภาพ และระบบบริหารสิ่งแวดล้อม 
             ISO จะมีสมาชิกจากหลายๆ ประเทศทั่วโลก และสมาชิกก็แบ่งเป็นระดับๆ แตกต่างกันไปอีก ซึ่งเป็นองค์กรระหว่างประเทศ และมาตรฐานต่างๆ ที่ออกมาก็เป็นมาตรฐานระหว่างประเทศ (International Standard) นอจากนี้มาตรฐาน ISO ยังสามารถประยุกต์ใช้ได้กับทุกองค์กร ไม่ว่าจะเป็นองค์กรชนิดใดขนาดใหญ่ หรือ เล็ก ผลิตสินค้าอะไร หรือ ให้บริการอะไร ตัวอย่างเช่น มาตรฐาน ISO-10646-1 เป็นมาตรฐานที่โปรแกรมในปัจจุบันได้เริ่มออกแบบให้สามารถใช้ได้หลายภาษา (multilingual) โดยใช้ มาตรฐานของตัวอักษร ของ ISO/IEC 10646 (Universal Multi-octet Coded Character Set - UCS) ซึ่งเป็นระบบสำหรับเก็บข้อมูลตัวอักษรสากลในระบบ 8 Bit (หรือ byte) ซึ่งอาจอยู่ในรูป 8 bit หลาย ๆ ตัวต่อกัน และรู้จักกันดีในชื่อ Unicode UCS หรือ UTF-8
 
     
 
 
     
   » ประโยชน์ของ มาตรฐาน ISO  
     
 
 1. องค์กร/บริษัท    2. พนักงานภายในองค์กร/บริษัท
     
» การจัดองค์กร การบริหารงาน การผลิตตลอดจนการให้บริการมีระบบ และมีประสิทธิภาพ
» ผลิตภัณฑ์และบริการ เป็นที่พึงพอใจของลูกค้าหรือผู้รับบริการและได้รับการยอมรับ
» ก่อให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดีแก่องค์กร
» ประหยัดค่าใช้จ่ายในระยะยาว
  » มีการทำงานเป็นระบบ
» เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน
» พนักงานมีจิตสำนึกในเรื่องของคุณภาพมากขึ้น
» มีวินัยในการทำงาน
» พัฒนาการทำงานเป็นทีมหรือเป็นกลุ่มมีการประสานงานที่ดี และสามารถพัฒนาตนเองตลอดจน เกิดทัศนคติที่ดีต่อการทำงาน
 
     
   3. ผู้ซื้อ/ผู้บริโภค  
     
  » มั่นใจในผลิตภัณฑ์และบริการ ว่ามีคุณภาพตามที่ต้องการ
» สะดวกประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายโดยไม่ต้องตรวจสอบคุณภาพซ้ำ
» ได้รับการคุ้มครองด้านคุณภาพความปลอดภัยและการใช้งาน
 
     
 
 
 
   

 
         

Copyright © 2013 All right reserved by sahasinplating.co.th
Current Pageid = 313